SLUŽBY

Po celou dobu spolupráce se Vám bude věnovat tým zahradních architektů, jejichž prioritou je osobní a individuální přístup k zákazníkovi a perfektně provedená práce.

■ NÁVRHY (zahrady rodinných domů, veřejná zeleň, průmyslové a administrativní areály atd.)
Aby se člověk ve své zahradě mohl cítit opravdu dobře, je zapotřebí, aby se do jejího vzniku aktivně zapojil. Návrh tedy vzniká až po vyslechnutí Vašich požadavků. Předložíme Vám několik různých variant řešení, které na společných konzultacích "vykrystalizují" v jediný správný (optimální) koncept. Pro ideální představu o finálním vzhledu Vaší zahrady je samozřejmostí vyhotovení 3D modelu, případně skic, jednotlivých variant. Návrh zahrady se skládá z několika částí: zahradně-architektonické řešení, osazovací plán, průvodní zpráva, doplňující výkresy.

Zahradně-architektonické řešení je plán znázorňující funkční a prostorové členění zahrady v jejím cílovém stavu; vegetační i technické prvky jsou zakresleny pomocí grafických značek (např. jehličnatý strom, listnatý keř, zpevněné plochy).
V osazovacím plánu jsou zakresleny jednotlivé rostliny; každá rostlina je označena pořadovým číslem taxonu (druh, kultivar). Seznam všech navržených rostlin je v tabulce na plánu.
Průvodní zpráva obsahuje doplňující informace k návrhu (fotodokumentace, popis současného stavu, popis návrhu, vizualizace, seznam všech použitých rostlin atd.).
V některých případech  je zapotřebí vyhotovit ještě doplňující výkresy; jedná se o technické detaily (např. jezírko, pergola), osazovací detaily (podrobné osazovací výkresy jednotlivých záhonů, nádob atd.), řezy, řezopohledy (v případě složitějších terénních úprav) atd.

■ REALIZACE
Provádíme kompletní realizaci sadových úprav:

    • hrubé a jemné terénní úpravy
    • dodávka a výsadba rostlinného materiálu
    • zakládání trávníků
    • realizace okrasných a koupacích jezírek (biotopů)
    • instalace automatického zavlažovacího systému

Dále spolupracujeme s námi ověřenými firmami, přes které zajišťujeme realizaci:
- drobných zahradních staveb (pergoly, altány, zahradní domky atd.)
- zpevněných ploch
- rizikové kácení stromů, prořezávky

■ DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY, INVENTARIZACE DŘEVIN

■ NÁVRHY A REALIZACE "OZELENĚNÍ" INTERIÉRŮ
Jedná se o doplnění interiérů (byty, kanceláře, jídelny atd.) květinovými výsadbami.  Navrhujeme jak vhodné druhy rostlin, tak celkový design nádob a jejich umístění.  Součástí návrhu je i typ kultury (hydroponie, zeolitové substráty, klasické substráty).
Návrh se vždy podřizuje světelným a tepelným podmínkám, typu interiéru, jeho  celkovému vzhledu a provozu. V neposlední řadě samozřejmě také přáním investora.)

■ ÚDRŽBA ZELENĚ