O NÁS

Ing. Tomáš Veverka
vzdělání:
- Gymnázium Kolín
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor Zahradní a krajinářská architektura

Ing. Zuzana Veverková, DiS. (rozená Fialová)
vzdělání:
- Gymnázium Neratovice
- Vyšší odborná škola zahradnická Mělník, obor Zahradní a krajinná tvorba
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor Zahradní a krajinářská architektura
- stromolezecký kurz (Mělník)

Dosavadní společná cesta: 
- 1. cena v grantové soutěži Studentské ceny Hickory Foundation
- zvláštní cena v architektonické soutěži na úpravy historické části náměstí ve Spáleném Poříčí (2005)
- od roku 2006 podnikáme v oblasti zahradní a krajinářské tvorby