REFERENCE

Návrh a realizace sadových úprav v areálu ČKD Kutná Hora - pro firmy Metalurgie, s.r.o.; BFS Energo, a.s. (2011-2012)

Spolupráce s několika architektonickými firmami - návrhy sadových úprav administrativních a průmyslových areálů, doprovodné zeleně atd. (2008-2012)

Péče o výsadby v areálu golfového hřiště v Roztěži (2009-2011)

Návrh řešení a výsadba vzrostlých stromů na návsi - Suchdol u Kutné Hory (2010)

Návrh a realizace výsadeb vzrostlých stromů na golfovém hřišti v Roztěži (2007-2010)

Návrh sadových úprav kruhových křižovatek (trvalkové výsadby s extenzivní péčí) - Čáslav (2009)

Návrh a realizace sadových úprav kruhové křižovatky (trvalkové výsadby s extenzivní péčí) -  Kutná Hora (2009)

Návrh sadových úprav zahrady Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. - Pardubice (2009)

Návrh a realizace sadových úprav atria a zahrady - ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory (2008-2009)

Návrh řešení areálu ZŠ - Církvice (2009)

Studie obnovy návsí - Jakub a Církvice (2008)

Celkový návrh řešení a realizace vegetačních úprav okolí závodu Foxconn v Kutné Hoře (2008)

Návrh řešení parčíku u kostela v Pertolticích (2008)

Návrh obnovy starého sadu v Jirkově u Chomutova (2008)


Několik desítek návrhů řešení zahrad rodinných domů (část z nich včetně realizace) (2006-2013)

Výsadby vzrostlých stromů - Kutná Hora, Záboří nad Labem, ... (2009-2013)

Realizace kácení a likvidace nevhodných dřevin (spolupráce s firmou Stanislav Hušpauer - TRANGO) - Kutná Hora (2013)

Dendrologické průzkumy (Český Brod, Nehvizdy u Prahy, Čelákovice, Vrdy, Odolena Voda, Vernýřov, Roztěž...) (2006-2013)