PRINCIPY NAŠÍ TVORBY

Snažíme se navrhovat zahrady opírající se o principy fungující v přírodě. Cílem je vytvořit prvek (zahradu, záhon, jezírko atd.) fungující na přírodních zákonitostech, které ho udržují funkčním (= nezničí ho plevele, není závislý na dodatkové závlaze atd.).
Má to své logické opodstatnění. Rostliny  zde žijí samy, bez nutného zalévání, okopávání, pletí atd. Takto navržená zahrada má jak minimální (nikoli žádné!) nároky na údržbu, tak celkově zdravý, přirozený vzhled (rostlinám se musí dařit, nesmí živořit). To se netýká pouze záhonů s trvalkami či keři, ale všech dílčích prvků (vyjma trávníku), jako jsou vodní biotopy, stepní či skalní partie 
a jiné.).

Absolutně bezúdržbová zahrada v podstatě neexistuje. U správně navržené a zrealizované zahrady lze však údržbu omezit opravdu jen na nejnutnější minimum (sekání trávníku, ostříhání odumřelých částí rostlin...), dokonce ani obávané hrabání listí není vždy nutné. Princip spočívá ve struktuře zahrady a výběru vhodného sortimentu rostlin. Ta se v tomto případě skládá z prvků, které mají do značné míry schopnost autoregulace. Laicky řečeno to znamená, že tento prvek funguje jen s minimální cízí péče.

Příkladem takových prvků jsou například výsadby s použitím půdopokryvných rostlin. Tyto výsadby je možné uplatnit v podstatě na jakémkoliv stanovišti - od suchých slunných míst, až po značně zastíněná stanoviště pod korunami stromů. Právě druhý případ je výhodný z hlediska likvidace spadaného listí. To se totiž zachytí v pokryvných rostlinách, kde se postupně rozloží a poslouží tak zároveň jako zdroj živin pro rostliny. Půdopokryvné rostliny musí být navrženy v takovém druhovém složení a množství, aby vytvořily souvislý ''koberec'', čímž se eliminuje zaplevelení.

Jiným příkladem mohou být výsadby suchomilných rostlin do štěrku. Najdou uplatnění zejména na slunných a suchých místech. Většina rostlin hodících se do těchto záhonů totiž vyžaduje dostatek světla a snese většinou i extrémní sucho. Toho se dá využít při osazování i tak extrémních stanovišť, jako je např. srážkový stín u budov.